Gościmy
Naszą witrynę przegląda teraz 70 gości 
Licznik odwiedzin
Dzisiaj3097
Wczoraj7014
W tygodniu28834
W miesiącu118728
Wszystkie2515570

W kaplicy na cmentarzu zamontowano nowe drzwi wejściowe , które wykonał

p. Wiesław Wiewióra

 

Regulamin cmentarza w punkcie 8 brzmi: „Jeżeli po 20 latach użytkownik nie wniesie zastrzeżeń i nie dokona dalszego przedłużenia rezerwacji przez złożenie opłaty, to Administrator traktuje jako rezygnację z dalszego użytkowania grobu”.

Administratorem cmentarza w Pewli Małej jest Ksiądz Proboszcz parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa.

 

Drodzy Parafianie!

proszę, po wszelkie informacje dotyczące terminów dzierżawy grobów na cmentarzu zgłaszać się do kancelarii parafialnej.

z poważaniem

 

Ks. Kazimierz Radzik

Proboszcz

REGULAMIN CMENTARZA PARAFIALNEGO


1. Cmentarz jest własnością Parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Pewli Małej. Służy do grzebania ciał zmarłych, wyrażenia pamięci i czci do zmarłych, modlitwie za nich; jest też miejscem zadumy nad życiem i wiecznością.
2. Administratorem cmentarza jest Proboszcz Parafii i ma do pomocy wyznaczonego
pełnomocnika, który w jego imieniu na cmentarzu pilnuje porządku i wykonuje konieczne prace.
3. Za pochowanie na cmentarzu pobierane są opłaty.
4. Czas pogrzebu uzgadnia się z proboszczem parafii; należy przy tym przedłożyć akt zgonu
zmarłego i kartę zgonu (dla celu pochowania zwłok).
5. Należy uzyskać zgodę administratora na wszelkie prace prowadzone na cmentarzu, np.:
- ekshumację zwłok, budowę nowego pomnika,
- remont pomnika, np. naprawa, bądź wymiana płyty, tablicy,
- budowę ławek, kwietników i innych elementów zdobniczych przy grobie.
6.Osoba przez opłatę rezerwacyjną nie nabiera praw własności opłaconego miejsca, lecz staje się
jedynie użytkownikiem.
7. Grób może być użyty ponownie jako miejsce grzebalne 20 lat od daty pogrzebu.
8. Jeżeli po 20 latach użytkownik nie wniesie zastrzeżeń i nie dokona dalszego przedłużenia
rezerwacji przez złożenie opłaty, to urząd parafialny traktuje to jako rezygnację z dalszego
użytkowania grobu.
9. Rodzina zmarłego jest zobowiązana do stałej troski o stan i wygląd grobu, nagrobka oraz
bezpośredniego jego obejścia. To samo dotyczy miejsc zarezerwowanych.
Wszelkie śmieci, pozostałości po wieńcach, kwiatach, zniczach winny być niezwłocznie usuwane z
grobów przez jego użytkowników i składane na miejscu do tego przeznaczonym.
11. Kamieniarz ma prawo wykonywać na cmentarzu swoje prace tylko wtedy, gdy posiada
zezwolenie. Do wykonania pomnika systemem gospodarczym trzeba mieć podobną zgodę.
12. Prace przy nagrobku (obramowaniu) itp. należy tak wykonywać, by nie spowodowały szkód na
sąsiednich grobach, ani sporów z sąsiednimi użytkownikami. Inwestor dba też o uprzątnięcie
miejsca po wykonaniu pracy.
13. Pozostałości po starych rozebranych pomnikach winny być niezwłocznie usunięte z terenu
cmentarza.
14. Zabrania się:
- wjazdu pojazdami mechanicznymi bez zgody administratora cmentarza,
- wprowadzania zwierząt, zanieczyszczania cmentarza,
- samowolnego usuwania drzew i krzewów,
- wjeżdżania na teren cmentarza pojazdami jednośladowymi,
- palenia papierosów i picia alkoholu, hałasowania na cmentarzu.
15. Osoby korzystające z terenu cmentarza zobowiązane są do zachowania spokoju, porządku
i czystości.
16. Odpady i śmieci mogą być składowane jedynie w wyznaczonym na ten cel miejscu.
17. Na cmentarzu wolno przebywać każdego dnia od rana do zmroku.
18. Kwestie nie objęte niniejszym regulaminem, a mogące być przedmiotem nieporozumień czy
sporów będą rozpatrywane indywidualnie przez zarządcę cmentarza lub jego pełnomocnika.

Pełnomocnikiem ks. Proboszcza ds. związanych z cmentarzem jest pan Kazimierz Butor /Zakład Pogrzebowy GLORIA, Pewel Mała ul. Jana Pawła II 148, tel. 033 863 86 17/

Wierni zmarli powinni otrzymać pogrzeb kościelny, zgodnie z przepisem prawa. Kościół dla zmarłych wyprasza duchową pomoc, okazuje szacunek ich ciału, a żywym niesie pociechę nadziei.

Kościół zaleca zachowanie pobożnego zwyczaju grzebania ciał zmarłych. Nie zabrania jednak kremacji, jeżeli nie została wybrana z pobudek przeciwnych nauce chrześcijańskiej. ( Kan. 1176 KPK )

"Nabożeństwo pogrzebowe za każdego wiernego winno być z reguły odprawione w jego własnym kościele parafialnym. Każdy jednak wierny albo ci, do których należy troska o pogrzeb zmarłego, mogą wybrać inny kościół na pogrzeb, za zgodą tego, kto nim zarządza, i po zawiadomieniu własnego proboszcza" ( Kan. 1177 KPK )

Odmowa pogrzebu kościelnego:

Kan. 1184 KPK mówi: "Jeżeli przed śmiercią nie dali żadnych oznak pokuty, pogrzebu kościelnego powinni być pozbawieni:

  • notoryczni apostaci, heretycy i schizmatycy;
  • osoby, które wybrały spalenie swojego ciała z motywów przeciwnych wierze chrześcijańskiej;
  • inni grzesznicy, których pogrzeb byłby publicznym zgorszeniem wiernych.

FORMALNOŚCI:

Pełnomocnik Administratora cmentarza- Zakład pogrzebowy "GLORIA"

kontakt- 605 148 317

Poprawiony (środa, 09 września 2020 21:55)