Boże bogaty w miłosierdzie

Zawierzamy dzisiaj, uroczyście, Twemu Miłosierdziu całą naszą parafię, nasze rodziny i nas samych. Zanurza­my w Twoim Miłosierdziu wszystkie grzechy i grzeszni­ków naszej parafii szczególnie tych, którzy żyją z dala od Ciebie; grzechy naszych rodzin - ojców, matek, starusz­ków, samotnych, młodzieży i dzieci; grzechy niewiary, braku nadziei, zapomnienia przykazania miłości, zaniedbania Eucharystii i pokuty, grzechy alkoholizmu i narkomanii, grzechy nieczystości,  oraz wszelką ludzką nędzę moralna i duchową. Ufamy mocno, że wybaczysz nam nasze grzechy, wzmocnisz naszą wolę…


 

 


Westchnienie:

Św. Michale Archaniele, zaprowadź nas przed sąd Boży, byśmy mogli razem z Tobą i wszystkimi aniołami wyśpiewywać Bogu wieczną chwałę.

Są katolicy, którym tylko niedzielna Msza św. nie wystarcza, którzy pragną czegoś więcej. W licznych wspólnotach dla każdego jest miejsce.


Bóg powołał mnie do życia, bym kiedyś u Jego boku miał udział w Jego miłości. Dlatego warto każdego dnia pytać siebie, w jaki sposób buduję relację z Bogiem. Dany mi tu na ziemi czas mam wykorzystać do tego, by zbliżać się ku Niemu, by dążyć do zjednoczenia się z Nim.

Jak realizuję to Boże wezwanie?

Dim lights

 


Poprawiony (niedziela, 24 kwietnia 2016 17:52)

 
Lumen TV
Liceum Ogólnokształcące
Kościół w budowie
Kaplica w Kiełbasowie
LKS Pewel Mała