http://liturgia.wiara.pl/doc/2840184.Cztery-bramy-Adwent-2015

Nawiedzenie Obrazu Chrystusa Miłosiernego

http://bielsko.gosc.pl/doc/2850137.Pewel-Mala-w-strugach-deszczu-i-laski


http://diecezja.bielsko.pl/wiadomosci/6468,znaki_miosierdzia_w_pewli_maej_zdjcia


Nawiedzenie figury Św. Michała Archanioła


Westchnienie:

Św. Michale Archaniele, zaprowadź nas przed sąd Boży, byśmy mogli razem z Tobą i wszystkimi aniołami wyśpiewywać Bogu wieczną chwałę.

Są katolicy, którym tylko niedzielna Msza św. nie wystarcza, którzy pragną czegoś więcej. W licznych wspólnotach dla każdego jest miejsce.


Bóg powołał mnie do życia, bym kiedyś u Jego boku miał udział w Jego miłości. Dlatego warto każdego dnia pytać siebie, w jaki sposób buduję relację z Bogiem. Dany mi tu na ziemi czas mam wykorzystać do tego, by zbliżać się ku Niemu, by dążyć do zjednoczenia się z Nim.

Jak realizuję to Boże wezwanie?

Dim lights

 


Poprawiony (wtorek, 01 grudnia 2015 22:55)

 
Lumen TV
Liceum Ogólnokształcące
Kościół w budowie
Kaplica w Kiełbasowie
LKS Pewel Mała