Gościmy
Naszą witrynę przegląda teraz 44 gości 
Licznik odwiedzin
Dzisiaj3119
Wczoraj7014
W tygodniu28856
W miesiącu118750
Wszystkie2515592

MISJE ŚWIĘTE W PEWLI MAŁEJ

od 03 do 10 czerwca 2018 roku

{gallery}aktualnosci/2018/misje{/gallery}

Ślubowanie Honorowej Straży Najświętszego Serca Pana Jezusa

 

CZYM JEST MISJA ŚWIĘTA?

Misją nazywa się poselstwo, które sprawuje wysłannik w imieniu swojego przełożonego,

Misja święta – to poselstwo kapłanów, którzy w imieniu Boga przychodzą do parafii, aby wszystkim ludziom głosić nieskończone miłosierdzie Boże i nieść pokój ludziom dobrej woli.

Ci wysłańcy Boga mają przez modlitwę i pokutę, przez kazania i słuchania spowiedzi odrodzić na duszy całą parafię i znaleźć życie nadprzyrodzone do najdalszych jej zakątków.

Misja święta – to czas łaski. Podczas misji niebo otwiera się nad parafią i fale zamiłowań Bożych dzień i noc spływają na dusze ludzkie, a by umocnić w nich wiarę, obudzić ufność, rozpalić miłość.

DLA KOGO JEST MISJA?

  1. Najpierw dla katolików wiernych Bogu i Kościołowi, aby jeszcze bardziej przejęli się miłością ku Ojcu Niebieskiemu. „Kto jest sprawiedliwy, niech będzie jeszcze sprawiedliwszy, a święty niechaj się jeszcze uświęci” (Ap 22,11).
  2. Następnie dla oziębłych, żeby się poprawili z niedbalstwa. „To mówi Pan:  Znam sprawy Twoje, iżeś nie jest ani zimny, ani gorący.. Bądź więc gorliwy, a nawróć się” (Ap 3,15-19)
  3. Wreszcie dla tych, którzy zapomnieli już drogi do Kościoła. Mówi Pan Bóg: „Nie chcę śmierci bezbożnika, ale żeby zawrócił ze swej drogi a żył” (Ez 33,11). Najwięksi grzesznicy mogą liczyć na miłosierdzie Boże, bo nie ma grzechu, który nie mógłby być odpuszczony na misji. „Choćby grzechy wasze były jak szkarłat, jak śnieg wybieleją” (Iz 1, 18).

 

MISJA ŚWIĘTA JEST DLA WSZYSTKICH – kto tylko ma duszę nieśmiertelną ten może i powinien z misji skorzystać.

„Kiedy ja nie mam czasu na misję..”

- A może i umrzeć nie będziesz miał czasu. Gdy śmierć zapuka do drzwi Twoich, nic nie pomogą wymówki: „czasu nie mam..”. Iść trzeba!

A dokąd?  Na sąd Boży!

Z czymże pójdziesz? Jaka będzie śmierć Twoja, jeżeli teraz zmarnujesz łaskę misji świętej?

Może to już po raz ostatni Pan Bóg przemawia do Ciebie? Może za kilka tygodni, a może kto wie, za kilka dni czasu nie będzie już więcej dla Ciebie, bo wieczność Twoja się zacznie..

Rozważ to dobrze!

CO MISJA ŚWIĘTA DA KAŻDEMU?

Oczyszczenie serca z grzechów, łaskę uświęcającą, przyjaźń Bożą, spokój duszy, światło w trudnościach życiowych, błogosławieństwo Boże, siłę do wytrwania w dobrym, zgodę w rodzinach i całej parafii.

WIĘC CO ROBIĆ?

Otwórz Mu swoje serce, gdyż Jezus podczas misji staje u drzwi Twojego serca: „Oto stoję u drzwi i kołaczę: jeśli kto posłyszy mój głos i drzwi otworzy, wejdę do niego i będę z nimi wieczerzał, a on ze mną” (Ap 3,20)

Podziękuj mu, że raczył zbliżyć się do Ciebie i krewnych Twoich.

Proś go o dalszą opiekę. Skarżył się Jezus do Apostołów: „Dotychczas o nic nie prosiliście w imię moje. Proście, a otrzymacie, aby radość wasza była pełna” (J 16, 24). Proś więc Ojca Niebieskiego przez zasługi Jezusa Chrystusa o dobre natchnienie, o skruchę, o szczerość na spowiedzi, o poprawę życia.

Zerwij ze złem! Dzisiaj jeszcze pogódź się z tymi, którym przykrość wyrządziłeś. „Niech nad waszym gniewem nie zachodzi słońce” (Ef 4, 26)

Napraw krzywdę, ile tylko możesz.

Zaprzestań odwiedzania osób, które są dla Ciebie okazją do grzechu. „Jeżeli prawe oko Twoje gorszy Cię, wyłup je i odrzuć od siebie. A jeśli gorszy Cię prawa ręka Twoja, odetnij ją i odrzuć od siebie. Albowiem pożyteczniej jest Tobie aby zginął jeden z członków Twoich, niźliby miało iść wszystko ciało Twoje do piekła” (Mt 5, 29-30)

Zachęć krewnych i przyjaciół, żeby z misji skorzystali. Bóg hojnie Ci wynagrodzi tę gorliwość o zbawienie bliźnich: „Kto nawrócił grzesznika z jego błędnej drogi, wybawi duszę jego od śmierci” (Jk 5,20).

Pokutuj! Misja święta jest solą w oku pijakom i rozpustnikom, którzy wymawiają się od misji i od przyjęcia łaski Bożej, gdyż nie chcą wydobyć się ze swych zastarzałych nałogów. „Opanował ich duch nieczysty, którego nie można inaczej wypędzić – mówi sam Pan Jezus – jak tylko przez post i modlitwę”(Mt 17,21)

Powstrzymaj się na czas misji od zabaw i rozrywek, zadaj sobie jakieś drobne umartwienie w zakresie posiłku, napoju, ciekawości, niecierpliwości. Pokutuj za tych, którzy pokutować nie chcą.

Zorganizuj tak swoje zajęcia byś każdego dnia uczestniczył w misji: „Kto się do mnie przyzna przed ludźmi i do tego przyznam się i Ja przed Ojcem moim” – mówi Jezus (Mt 10,32)

Mów do Niepokalanej Patronki grzeszników: „O Maryjo bez zmazy poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy, a szczególnie za tymi którzy się do Ciebie nie uciekają”.

 

Misjonarze krajowi, Sercanie

Ks. Andrzej Kościuczyk

Ks. Grzegorz Kurzaj

 

Proboszcz parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa

Ks. Kazimierz Radzik

 

 

Pewel Mała, 2 kwiecień 2018 r.

Poprawiony (niedziela, 01 lipca 2018 12:39)